SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Golvspegel Lean

Jämför produkt Golvspegel Lean hos fler nätbutiker innan köpet. Det kan vara värt att ta några minuter och se vilka återförsäljare som möjligtvis har pressat priset på vad du är ute efter. Vi har samlat information om produkten Golvspegel Lean i kategorin Speglar här hos oss.

Från faktabanken

Lean

Lean är en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar. Lean har sitt ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi inom "Toyota Production System" (TPS) men har senare blivit avknoppat av flera andra organisationer som olika produkter i form av e-böcker, utbildningar och tjänster.Begreppet har fått sitt namn från engelskans ”lean meat” det vill säga kött utan fett, och är en metafor till de mål som man vill att organisationer ska arbeta mot. Begreppet “lean” har bara funnits sedan 1990. Tidigare kallades det för TPS (Toyota Production Systems) efter begreppet i det japanska företaget Toyota. TPS var grundat på två koncept: “jidoka” (som kan översättas till “automatisering med en mänsklig touch”) och “Just-in-Time" som betyder att varje process producerar bara vad som krävs för nästa process, så att det skapas ett flöde.Metoden utgår från att organisationer slösar resurser och huvudsyftet är därför att implementera processer som leder till rationalisering av organisationsstrukturen. Enligt Lean är det viktigt för organisationer med höga kostnader och omständliga produktionsprocesser att på bästa sätt identifiera de beståndsdelar som inte ger ett slutvärde för kunden. De faktorer som inte uppfyller detta är således det "fett" som ska trimmas av från köttet. Den japanska metoden har fått stor uppmärksamhet bland företag i USA och Europa och har varit grunden för många ledningssystem inom konsultverksamhet under de senaste decennierna.Före 1980-talet hade man i västvärlden inte riktat särskilt stor uppmärksamhet mot japanska biltillverkare som exempelvis Toyota. Efter andra världskrigets slut ökade konkurrensen från Japan gentemot västvärlden som tidigare hade dominerat världsmarknaden. Under 1980-talet blev det uppenbart för omvärlden att de västerländska industrierna hade fått konkurrens av Japan och det väcktes därför ett intresse för att tillämpa de strategier som japanerna använt sig av.Det var japanen Sakichi Toyoda som utvecklade idéer som senare skulle bli Lean. Han utvecklade en vävmaskin som kunde stanna när den kände av en trasig tråd. Detta gjorde att produktionsförloppet inte avstannade, utan kunde fortsätta. Detta lade grunden för automatisering och då även grunden för Lean.Det finns många delade meningar med syftet och ingen objektiv eller vetenskaplig konsensus för definition av Lean i litteraturen. Förespråkare av Lean kan således känna sig förvirrade då det är en stor utmaning att definiera alla tänkbara moment och processer av Lean. Det går ändå att komma överens om en gemensam förenklad definition över de stora dragen som den i inledningen av artikeln. Två exempel på definitioner: