SÄKER SSL KRYPTERING

Läs mer om Kockkniv Chef 20 cm

Jämför produkt Kockkniv Chef 20 cm hos fler nätbutiker innan köpet. Det kan vara värt att ta några minuter och se vilka återförsäljare som möjligtvis har pressat priset på vad du är ute efter. Vi har produkten Kockkniv Chef 20 cm i kategorin Knivar här hos oss. Läs gärna mer och klicka dig vidare för att beställa.

Från faktabanken

Chef

En chef är en person som leder en grupp eller en verksamhet. Chefskapet kan innefatta beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. Chefen företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet och gentemot arbetstagarna. Men chefen är själv arbetstagare gentemot sin högre chef. Chefen ska se till att det löpande arbetet sköts. I detta ligger även arbetsmiljöarbetet och det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Chefens viktigaste uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att verksamheten ska kunna nå sina mål. Ledarskapet är avgörande för att medarbetarna ska känna engagemang i sitt jobb. Chef och arbetsgivare behöver kunskap för att kunna genomföra sitt uppdrag, bland annat om ansvar i arbetsmiljöarbetet och samverkan i arbetsmiljöfrågor.