SÄKER SSL KRYPTERING

Läs mer om Index with knives - Silver

Jämför produkt Index with knives - Silver hos fler nätbutiker innan köpet. Det kan vara värt att ta några minuter och se vilka återförsäljare som möjligtvis har pressat priset på vad du är ute efter. Vi har samlat information om produkten Index with knives - Silver i kategorin Knivar här hos oss.

Från faktabanken

Index

Index kan syfta på: Index (matematik) – en naturlig variabel som skiljer på olika element i en vektor eller annat matematiskt objekt Index (enkät) – ett sammanfattande mått inom samhälls- och beteendevetenskaplig forskning Index – handens andra finger, se Pekfinger Index – en position en siffra, variabel, bokstav eller ord kan inneha då det är placerat, i regel i mindre storlek, närmare baslinjen i en textrad, se indexläge Index - The Swedish Contemporary Art Foundation – en institution för samtidskonst i Stockholm Index librorum prohibitorum – katolska kyrkans lista över förbjudna böcker Indexregister – en typ av processorregister som används för att modifiera ett datorprograms interna adress Webbindexering – metoder för att indexera webbsidor Aktieindex – ett index för att mäta utvecklingen av ett utvalt antal aktier Brytningsindex – en materialegenskap som beskriver utbredningen av elektromagnetiska vågrörelser i ett ämne Konsumentprisindex – syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen

Silver

Silver (Ag, från latinets argentum, som också betyder "pengar") är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och gruppen myntmetaller. Metallen används ofta till smycken. Det används också som elektrisk ledare där mycket höga krav på låg resistans krävs, exempelvis till inneslutning av supraledande material i de största elektromagneterna. Tanken är att om kylningen av supraledaren fallerar så att supraledningen upphör, så ska de mycket stora strömmar det är frågan om kunna gå genom silvret istället utan att ge så höga temperaturer att ledarna smälter. Detta eftersom silver har den lägsta resistansen av alla icke-supraledande ämnen vid tänkbara temperaturer. Silver har också en mycket hög värmeledningsförmåga. Silver är godkänt som färgämne i livsmedel, med E-nummer E 174. Silver är idag (24 juni 2014) värt cirka 4,56 kr/g, eller 21,12 $/oz. En oz (troy ounce), som ädelmetaller ofta mäts i, är 31,103 476 8 g.